Džepićasta opruga – revizija materijala madraca
| |

Koja je razlika od jeftinog i skupljeg madraca? Vrlo često nikakva, ili u najboljem slučaju zanemariva. Nakon usporedbe madraca od džepićaste jezgre, u prilogu dalje stavljamo Pogledajmo nekoliko madraca koji aspiriraju prema visokoj klasi madraca... Više